Monthly Archives: October 2020

You are browsing the site archives by month.

Frågor & Svar om assistansanordnare i Malmö

Nedan presenteras ett par frågor och svar kring assistansanordnare inom Malmö. Vid ytterligare frågor – Kontakta kommunen eller en lokal assistansförmedlare.

Hur sker ansökan för att få personlig assistans?

Ansökan kan ske via ”Självservice” på Malmös hemsida (malmo.se). Det går även att ta kontakt med en biståndshandläggare som kan hjälpa till med ansökan. Dessa kan även berätta vad som krävs för att få assistans.

Vad är en assistansanordnare?

Om du blir beviljad assistans har du rätten att själv välja assistansanordnare. En assistansanordnare är den som ger dig assistansen och kan vara ett företag, kommunen eller ett kooperativ. Du kan även själv välja att vara arbetsgivare och därmed ha hela det administrativa ansvaret. Detta är däremot ovanligt och enbart ett par få procent väljer detta alternativ.

Hur väljer jag rätt assistansanordnare i Malmö?

Med ett stort antal företag, och därutöver kooperativ och kommunen, finns det mängder av alternativ att välja på. Att välja assistansanordnare är därmed inte helt lätt. Speciellt svårt blir det första gången som valet ska ske då någon erfarenhet av assistans inte finns. Ett alternativ är att vända sig till en assistansförmedlare vars uppgift är att hjälpa brukare att jämföra och välja. Det är en tjänst som är helt gratis för brukaren och som jämför privata assistansanordnare. Varken kommunen eller kooperativ brukar vara med i jämförelsen. I diskussion med brukaren skapar förmedlaren en bild över behovet och avgör vilka samarbetande anordnare som matchar detta behov. Därmed är det dessa som kommer presenteras som förslag till brukaren. Det är därmed ett enklare sätt att välja bland de olika alternativen. Dessa företag kan även bistå vid frågor kring personlig assistans utan att det kostar något.

Dessa företag erbjuder följande tjänster:

  • Jämförelse av privata assistansanordnare i Malmö
  • Bistår med fakta och hjälp vid allmänna frågor
  • Kan hjälpa till med ansökan och överklagan för personlig assistans

Kan jag byta anordnare?

Ja, du har alltid rätten att byta anordnare. Däremot kan det finnas bindningstid och uppsägningstid på pågående avtal. Det är alltså viktigt att vara insatt i avtalet för att förstå hur lång tid det kan ta att byta.

Ta kontakt med den anordnare du vill byta till. De kommer i sin tur kontakta din nuvarande assistansanordnare för överlämning av information. Du behöver därmed inte göra mer än att ge ditt godkännande för överflyttning till det nya bolaget. Det är alltså mycket enkelt att byta assistansbolag och önskas kan i regel även assistenterna följa med till det nya bolaget.