IFS terapi i Sverige

IFS terapi, eller Internal Family Systems Therapy, är en psykoterapiform som erkänner och adresserar de många delarna av en persons psyke. Ursprungligen utvecklad av Richard Schwartz på 1980-talet, är metoden baserad på idén att individen har flera interna “delar” eller subpersonligheter, var och en med sina egna distinkta perspektiv och känslor. IFS terapi hjälper individer att förstå och harmonisera dessa delar för att uppnå psykisk balans och välbefinnande.

Fördelar med IFS terapi

IFS terapi erbjuder många fördelar för dem som kämpar med psykisk ohälsa. Genom att arbeta direkt med interna delar, hjälper IFS terapeuten klienten att förstå sina egna motstridiga känslor och beteenden. Detta terapeutiska tillvägagångssätt skapar en djupare självmedvetenhet och främjar självledarskap, vilket är förmågan att leda sina inre delar på ett hälsosamt och balanserat sätt. Klienter lär sig att tillgå sina resurser för coping och självreglering, vilket ofta leder till betydande förbättringar i relationer och personlig tillväxt. I alla terapeutiska ansträngningar krävs att klienten är beredd att göra förändringar och stå för arbetet. Terapeuten är mer av ett bollplank och någon som bidrar med perspektiv. Det verkar även vara sant inom IFS terapi.

Hur IFS terapi fungerar

Under IFS terapi-sessioner utforskar terapeuten och klienten tillsammans de olika delarna och deras roller inom klientens psyke. Varje del behandlas som en egen personlighet med egna behov, känslor och minnen. Genom dialog mellan klienten och deras delar identifierar terapeuten vilka delar som bär på smärta eller trauman. Denna process kallas för “unburdening”, där delarna befrias från sina negativa känslor eller övertygelser. Genom att lösa dessa interna konflikter, kan klienten uppnå en större känsla av helhet och psykisk hälsa.

Praktiska tillämpningar av IFS terapi

IFS terapi är en flexibel behandlingsmetod som kan tillämpas på en mängd olika psykiska problem, från depression och ångest till trauma och personlighetsstörningar. Den har även visat sig vara effektiv i behandling av missbruk och ätstörningar. Eftersom IFS fokuserar på självhealing och empowerment, ger det klienter verktygen att hantera sina egna psykiska utmaningar på ett effektivare sätt. Terapin kan genomföras individuellt eller i gruppformat, och är lämplig för alla åldrar, vilket gör den till en tillgänglig resurs för en bred publik.

IFS-terapi bidrar till ökad självmedvetenhet genom att klienter blir medvetna om de olika delarna av sitt inre system och deras dynamik. Den främjar också självledarskap genom att utveckla klienternas förmåga att självständigt hantera sina inre delar och känslor. Denna terapiform möjliggör långvarig förändring genom att adressera de underliggande orsakerna till psykisk ohälsa, vilket leder till djupgående och hållbara förändringar. Dessutom är IFS mycket flexibelt och kan anpassas för att möta en mängd olika psykiska tillstånd och stödja klienters unika behov.

Framgångsrikt flugfiske

Fiskeflugor spelar en avgörande roll i flugfiskarens arsenal och är nyckeln till framgång i detta finkänsliga och skicklighetskrävande fiske. Dessa specialiserade beten är inte bara en viktig del av utrustningen, utan de är ofta ett konstverk i sig, vars design och funktion speglar både fiskarens kunskap och naturens mångfald.

Streamers för rovfiskar

När det gäller fiskeflugor finns det en mängd olika typer att välja bland, beroende på vilken fiskart och vilket fiskemetod man föredrar. Streamers, till exempel, är en typ av fluga som efterliknar småfisk. Dessa är utmärkta för att locka rovfiskar som öring, harr och gädda, och bland de mest populära streamersna finns Wooly Bugger och olika varianter av Muddler Minnow. Dessa flugor är ofta långsmala och designade för att efterlikna den rörelse och det utseende som småfiskar har.

Nympher för öring och lax

En annan viktig kategori av fiskeflugor är nympher, som är utformade för att efterlikna insektslarver. Nympher är särskilt effektiva vid flugfiske efter lax och öring i strömmande vatten. Dessa flugor är konstruerade för att sjunka snabbt och hålla sig nära botten, där fisken ofta står. De är en oumbärlig del av flugfiskarens utrustning, speciellt i situationer där fisken är mer fokuserad på föda som finns under vattenytan.

Torrflugor för kvällsfiske

Torrflugor är en annan typ av flugor som flyter på vattenytan och används ofta utan någon synlig sjunkline eller indikator. De är särskilt effektiva under kvällsfiske när insekter kläcks eller lägger ägg på vattenytan. Under dessa tider tenderar många fiskarter, såsom öring, harr och asp, att gå upp till ytan för att äta. Torrflugor är designade för att efterlikna dessa insekter och locka till sig fisken.

Våtflugor för ytfiske

För ytfiske är våtflugor ett utmärkt alternativ. Dessa flugor fiskas precis under ytan och härmar insekter och småkryp som simmar eller driver i vattenytan. Våtflugor är populära för fiske efter arter som abborre, gärs och gädda. De erbjuder en mellanväg mellan de djupgående nymferna och de ytflytande torrflugorna.

Tubflugor och streamers för havsfiske

Inom kustnära flugfiske används ofta tubflugor och streamers. Dessa större flugor är utformade för att locka till sig större rovfiskar som havsöring, regnbåge och gädda. Bland de populära mönstren i denna kategori finns Magnus, Polar Magnus och Monkey Lure. Dessa flugor är ofta mer robusta och kan hantera de tuffare förhållandena och den större fisken som finns i kustnära områden.

Laxflugor

Sist men inte minst finns det specialiserade fiskeflugor för laxfiske, kända som laxflugor. Dessa är ofta större och mer färgglada än de mer naturtrogna mönstren och är avsedda för flugfiske efter lax i älvar. Klassiska exempel på laxflugor är Sunray Shadow, Ally’s Shrimp och Frances, alla kända för sin förmåga att locka till sig lax under rätt förhållanden.

På denna sida finns det mesta inom fiskeflugor.

Läs på om riskerna och fördelarna med estetisk plastikkirurgi

Estetisk plastikkirurgi kan effektivt förändra en persons utseende på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att föryngra huden, forma kroppen eller förbättra ansiktsdragen. Många människor lockas varje år av att lägga sig under kniven och få dessa ingrepp utförda. Men som alla medicinska behandlingar finns det både risker och fördelar att beakta. Denna artikel syftar till att ge dig en översikt av dessa.

Viktigt att känna till såväl riskerna som fördelarna med ingreppen

Det är viktigt att känna till såväl fördelarna som de potentiella riskerna med kirurgiska ingrepp. På https://ak.se/ kan du finna mycket värdefull information från Akademikliniken som vad man som patient bör tänka på inför en eventuell behandling. Vi kommer även att belysa några av fördelarna och riskerna i denna artikel.

Fördelar

De främsta fördelarna med estetisk plastikkirurgi är att ingreppen:

 • Stärker självförtroende. En av de mest uppenbara fördelarna med dessa ingrepp är det stärkta självförtroende som patienten ofta får på köpet efter en lyckad operation.
 • Matchar de estetiska målen. Modern plastikkirurgi erbjuder många innovativa lösningar för att uppnå individens estetiska mål. Detta vare sig om det gäller en enklare procedur såsom en injektion med Botox eller mer komplicerade operationer som bukplastik.
 • Erbjuder snabb återhämtning. Tack vare de teknologiska framstegen är återhämtningen idag vanligtvis snabbare och smidigare än tidigare. Det blir allt vanligare med minimalt invasiva metoder som minskar risken för komplikationer.

Nackdelar

Samtidigt som det finns många fördelar är det också viktigt att känna till de potentiella riskerna:

 • Medicinska komplikationer. Alla kirurgiska ingrepp medför vissa risker, såsom infektion, blödning eller reaktion på bedövningen.
 • Permanenta ärr eller misslyckade ingrepp. Kirurgi är såväl en konst som en vetenskap. Även den mest erfarna kirurgen vet att det finns en viss risk för permanenta ärr eller ett mindre lyckat resultat.
 • Psykologiska effekter. Många patienter får ett förbättrat självförtroende efter operationen. Men det finns också en risk för besvikelse eller psykologiska problem om resultatet inte motsvarar patientens förväntningar.
 • Ekonomiska konsekvenser. Plastikkirurgiska ingrepp är ofta dyra och täcks sällan av sjukvårdsförsäkringar. Därför kan de vara ganska kostsamma för patienten och potentiellt skapa en ekonomisk stress.

Nya vägar i välfärdens labyrint

I en tid där samhället ständigt förändras och kraven på socialt arbete ökar, uppstår nya yrkesroller. En sådan är rollen som socionomkonsult. Denna artikel tar tempen på detta fenomen, dess utmaningar och framför allt dess möjligheter för att forma ett mer inkluderande och effektivt samhälle.

Mellan teori och verklighet

Socionomkonsulter utmärker sig genom att kunna kombinera teoretiska modeller med praktiska lösningar. De verkar som broar mellan olika sektorer i välfärdssystemet och tar fram analyser och strategier som skapar konkreta förändringar i samhället.

Är specialisering svaret?

Till skillnad från traditionella socionomer, som ofta agerar som generalister, tenderar socionomkonsulter att specialisera sig. De kan fokusera på allt från äldrevård till invandring, och deras expertis blir allt viktigare i en tid då behovet av specialiserade kunskaper växer.

Ett datastyrt framtidsperspektiv

Med tillgång till mer avancerade verktyg för dataanalys kan socionomkonsulter arbeta mer målinriktat och effektivt. Men att använda data på ett ansvarsfullt sätt är en komplex uppgift som kräver en helhetssyn, där både etiska och praktiska aspekter tas i beaktande.

Den känsliga balansen mellan autonomi och integritet

En konsultroll medför både fördelar och utmaningar när det kommer till självständighet och ansvar. Som externa rådgivare måste socionomkonsulter vara försiktiga så att deras arbete inte kolliderar med de organisationer och individer de rådgör.

Professionellt renommé

I deras position som konsulter blir varumärkesbygget en väsentlig aspekt. För att bibehålla och stärka sin professionella status krävs en ständig avvägning mellan att upprätthålla hög etisk standard och att leverera mätbara resultat.

In i framtiden

Socionomkonsultrollen kommer sannolikt att fortsätta utvecklas, både i form av specialisering och arbetsmodeller. De som lyckas kombinera kompetens med flexibilitet och innovationskraft kommer att bli framtidens ledare inom socialt arbete.

Reflektion och framtidsspaning

Att vara en socionomkonsult i det moderna Sverige innebär en ständig jakt på balans: mellan specialisering och generalisering, mellan teori och praktik, mellan autonomi och ansvar. Det är en yrkesroll fylld av både utmaningar och chanser till att bidra till stora samhällsförändringar. För dem som vågar ta steget finns både en personlig och yrkesmässig utvecklingspotential som är både omfattande och inspirerande. Som branschaktörer har vi ett ansvar att stödja denna utveckling för att maximera dess positiva effekter på samhället i stort.

Att jämföra bästa kosttillskotten kan spara dig pengar

Sedan internet kom in i bilden har det varit enklare än någonsin att göra prisjämförelser och liknande på nätet. Därför bör du dra nytta av denna möjlighet och faktiskt jämföra bästa kosttillskotten innan du gör ditt köp. För genom att göra detta kan du spara en hel del pengar och detta är förstås en möjlighet som du inte vill gå miste om!

3 skäl att jämföra bästa kosttillskotten innan du gör ditt köp

Det finns många bra anledningar till varför du bör vilja jämföra de bästa kosttillskotten innan du gör ditt köp. Vi vill framför allt belysa följande fördelar:

 • Du kan spara pengar på att göra en jämförelse. Det allra främsta skälet till varför du bör göra en jämförelse är förstås för att kunna spara pengar. Detta är en uppenbar fördel med att jämföra priser på olika produkter innan du köper dessa. Du kan nämligen hitta ett och samma kosttillskott i flera olika butiker på nätet. Dessutom kan det också finnas liknande produkter vilka är likvärdiga den som du ursprungligen tittade på. Då vill du ju inte behöva betala mer pengar än nödvändigt för denna.
 • Du slipper betala för mycket genom att handla till gamla priser. Du kanske tänker att det inte finns några större skäl att jämföra bästa kosttillskotten innan du köper dessa? Men faktum är att detta resonemang är helt felaktigt – många e-handlare säljer nämligen sina produkter till gamla, utdaterade priser. Detta betyder att du betalar onödigt mycket för vissa produkter om du inte gör prisjämförelser innan du handlar.
 • Du kan göra bättre köp om du jämför priserna med tillverkarens riktpriser. Bland e-handlare på nätet råder för tillfället en väldigt tuff konkurrens. Så är även fallet inom segmentet hälsa i allmänhet och kosttillskott i synnerhet. Denna hårda konkurrens gör att du ofta kan hitta en och samma produkt till flera olika priser hos olika näthandlare. Detta beror på att de olika återförsäljarna försöker vara billigare än sina konkurrenter. Genom att jämföra deras priser med tillverkarens riktpriser kan du ofta göra riktigt bra fynd.

Dessutom bör du såklart passa på att handla i samband med någon kampanj eller rea för att få ett än lägre pris!

Kom i form med färdiga lunchlådor

Är du en av många som har som vana att strunta i medhavd matlåda på jobbet och i stället väljer en snabb lunch ute på stan? Kanske funderar du också på varför vågen tickar långsamt uppåt och då kan just det vara förklaringen till det. Med färdiga lunchlådor är det enklare att hålla koll på matintaget och därmed också att hålla vikten under kontroll.

Svårt att hålla koll på intaget med restaurangmat

Under stressiga arbetsveckor är prio ett kanske inte att handla och laga färdiga lunchlådor att ha med på jobbet men för den som vill ta tag i vikten kan det vara nödvändigt. Restaurang- och skräpmat innehåller ofta mycket fett, tillsatt salt och socker och andra mindre näringsrika ingredienser och att äta det flera dagar i veckan är inget vinnande koncept.

Någon gång ibland kan det förstås vara en bra lösning men faktum är att det är väldigt svårt att hålla koll på intaget om många av veckans måltider äts ute. För att gå ner i vikt gäller det att göra av med fler kalorier än man får i sig och för att lyckas med det kan det vara avgörande att räkna ut närings- och kaloriinnehåll i det som äts.

Genom att laga egna, färdiga lunchlådor att ta med till jobbet är det relativt enkelt att räkna ut antal kalorier per portion – och därmed även enklare att gå ner i vikt.

Fördelar med färdiga lunchlådor

Förutom att färdiga lunchlådor kan bidra till en förbättrad hälsa och minskad vikt finns flera andra fördelar, så som att slippa lämna jobbet för att gå ut och äta. Det går kort och gott att spara in tid som i stället kan läggas på annat.

Andra fördelar är:

 • Det är billigare än att äta ute
 • Det är bättre för miljön

För den som inte gillar att laga mat finns färdiga lunchlådor att köpa – hos vissa leverantörer / butiker är portionerna dessutom kaloriberäknade. Ett sådant alternativ kan också vara en lösning för den som vill tänka på matintaget – även om det kanske inte blir lika billigt som att laga egen mat.

Det finns till och med leverantörer av lunchlådor som erbjuder prenumerationer och då finns olika typer av mat att välja bland – till exempel lådor som innehåller max 500 kalorier per portion.

Frågor och svar om yogaformen medicinsk yoga

Yoga har sitt ursprung i Indien och utförts i hundratals år. Det finns olika sätt att utföra yoga och ett sätt är att ta sig an yogaformen medicinsk yoga. Det som utmärker denna form är att alla kan göra den – det går till och med att utföra många av övningarna sittandes på en stol eller liknande. Den kan även ge flera positiva hälsoeffekter, så som sänkt blodtryck och minskad smärta.

Nedan följer några frågor med tillhörande svar om yogaformen medicinsk yoga.

Vad är yogaformen medicinsk yoga bra för?

Yogaformen medicinsk yoga påminner på flera sätt om klassisk yoga – som är en slags träning för både kropp och sinne. Den medicinska yogan kan till exempel användas för att reducera stress och oroande tankar men också för att stärka hjärtat och sänka blodtrycket.

Medicinsk yoga har även visat sig effektivt för personer som lider av utmattning, bland annat för att det är ett sätt att komma i kontakt med både kropp, sinne och känslor. Regelbunden yoga kan ge ett ökat välbefinnande och en bättre sömn, något som inte bara är bra för personer som lider av utmattning, utan för alla.

Är medicinsk yoga bättre än andra yogaformer?

Yogaformen medicinsk yoga är inte nödvändigtvis bättre än andra former men kan vara ett bra alternativ av flera olika anledningar. Det passar till exempel för den som har ont i kroppen likaväl som för den som lider av utmattning. Medicinsk yoga är en lugn form av yoga som dessutom är väldigt skonsam för kroppen och övningarna går att anpassa efter både kropp och sinne.

Hur utförs medicinsk yoga?

Yogaformen medicinsk yoga finns precis som andra yogatyper i flera olika former och kan därmed utföras på flera olika sätt. I den svenska formen MediYoga ligger fokus bland annat på att ta långa och djupa andetag genom näsan. Detta för att ge kroppen maximal syresättning. Utöver andningen finns även några positioner som används för att utföra yogaformen, så som:

  • Ryggflex
  • Ryggvridning
  • Nackrullning
  • Suficirklar

Yogaformen medicinsk yoga fokuserar alltså på både kropp och sinne, genom fysiska övningar tillsammans med andningsövningar. Det är en relativt enkel form av yoga men som kan göra stor skillnad för personer som lider av smärta eller utmattning, för att nämna några exempel.

Frågor & Svar om assistansanordnare i Malmö

Nedan presenteras ett par frågor och svar kring assistansanordnare inom Malmö. Vid ytterligare frågor – Kontakta kommunen eller en lokal assistansförmedlare.

Hur sker ansökan för att få personlig assistans?

Ansökan kan ske via ”Självservice” på Malmös hemsida (malmo.se). Det går även att ta kontakt med en biståndshandläggare som kan hjälpa till med ansökan. Dessa kan även berätta vad som krävs för att få assistans.

Vad är en assistansanordnare?

Om du blir beviljad assistans har du rätten att själv välja assistansanordnare. En assistansanordnare är den som ger dig assistansen och kan vara ett företag, kommunen eller ett kooperativ. Du kan även själv välja att vara arbetsgivare och därmed ha hela det administrativa ansvaret. Detta är däremot ovanligt och enbart ett par få procent väljer detta alternativ.

Hur väljer jag rätt assistansanordnare i Malmö?

Med ett stort antal företag, och därutöver kooperativ och kommunen, finns det mängder av alternativ att välja på. Att välja assistansanordnare är därmed inte helt lätt. Speciellt svårt blir det första gången som valet ska ske då någon erfarenhet av assistans inte finns. Ett alternativ är att vända sig till en assistansförmedlare vars uppgift är att hjälpa brukare att jämföra och välja. Det är en tjänst som är helt gratis för brukaren och som jämför privata assistansanordnare. Varken kommunen eller kooperativ brukar vara med i jämförelsen. I diskussion med brukaren skapar förmedlaren en bild över behovet och avgör vilka samarbetande anordnare som matchar detta behov. Därmed är det dessa som kommer presenteras som förslag till brukaren. Det är därmed ett enklare sätt att välja bland de olika alternativen. Dessa företag kan även bistå vid frågor kring personlig assistans utan att det kostar något.

Dessa företag erbjuder följande tjänster:

 • Jämförelse av privata assistansanordnare i Malmö
 • Bistår med fakta och hjälp vid allmänna frågor
 • Kan hjälpa till med ansökan och överklagan för personlig assistans

Kan jag byta anordnare?

Ja, du har alltid rätten att byta anordnare. Däremot kan det finnas bindningstid och uppsägningstid på pågående avtal. Det är alltså viktigt att vara insatt i avtalet för att förstå hur lång tid det kan ta att byta.

Ta kontakt med den anordnare du vill byta till. De kommer i sin tur kontakta din nuvarande assistansanordnare för överlämning av information. Du behöver därmed inte göra mer än att ge ditt godkännande för överflyttning till det nya bolaget. Det är alltså mycket enkelt att byta assistansbolag och önskas kan i regel även assistenterna följa med till det nya bolaget.

Assistansjobb i Göteborg

Funderar du på att jobb hos ett assistansbolag i Göteborg? När det gäller assistansjobb överlag är det ofta personkemin som arbetsgivarna sätter främst. För en del jobb kan erfarenhet eller viss utbildning krävas, till exempel om avancerade maskiner ska skötas under arbetstid. Många gånger gäller dock främst att den sökande och brukaren har en personkemi som fungerar. Därför kan även den utan erfarenhet ofta hitta ett jobb inom personlig assistans.

Det gäller att man har de personliga egenskaper som annonsen efterfrågar. Ibland önskar även brukaren att den sökande ska vara av ett visst kön eller skriva att det är meriterande om den sökande har vissa intressen.

Exempal på assistansfrågor

Ett större assistansbolag i Göteborg har en lista med lediga tjänster på sin hemsida. I den här texten tar vi upp ett par av dem, för att ge en bild av vad som eftersöks.

Den första tjänsten vi tittar på är en annons av en 26-årig kille med ”mycket humor och stort omvårdnadsbehov”. Brukaren efterfrågar någon som kan hjälpa till med allting i hans vardag. De krav som ställs på den sökande är att det ska vara en kvinna eller man som är över 35 år gammal, som har långsiktiga ambitioner och som är trygg, positiv och ha nära till skratt. Detta samtidigt som man kan fokusera på rutiner och detaljer och kan arbeta självständigt. Andra krav är att man är rökfri och förstår samt pratar svenska mycket bra.

En annan annons vi tittar på är från en 60 år gammal man som är bosatt strax utanför Göteborg. Genom assistansbolaget söker han någon som kan hjälpa till med sysslor i vardagen, så som att tvätta, handla och att städa. Det står att det är viktigt att den sökande är duktig på att ta egna initiativ, och ser när det behöver tvättas till exempel. Han påpekar att både kvinnor och män ingår i hans assistentgrupp, men att han önskar att den sökande nu är en kvinna.

Den tredje tjänsten som listas av detta assistansbolag i Göteborg gäller en 34-årig man. Mannen bor i lägenhet och tycker om innebandy och musik. Den som söker ”får gärna ha en utbildning”, men de påpekar att et är den personliga lämpligheten som är det viktigaste.

Hur väljer man en bra cykelsits till barn?

Hur väljer man en bra cykelsits till barn?

Det finns inget bättre sätt att både motionera och spendera tid med sitt barn än genom att cykla. Alla kanske inte håller med, men när vädret är fantastiskt och både förskola och arbetsplats är inom cykelavstånd så är transportmedlet givet. Mitt barn har suttit på en Thule cykelsits och det har fungerat mycket bra av flera anledningar.

Uppfyller säkerhetskraven

Jag förutsätter att alla cykelsitsar som säljs på svenska sidor håller ett visst minimikrav när det kommer till säkerheten. Ändå bör man vara uppmärksam på vad tillverkarna verkligen skriver på sina produktbeskrivningar. Cykelsitsen jag slutligen valde angav att den uppfyllde internationell säkerhetsstandard, vilket kändes tryggt. Den har både inbyggd reflex och ett fäste

Praktiskt och lätt att använda

En av de största anledningarna som gjorde att jag valde en Thule cykelsits var att jag inte behövde ha en pakethållare ovanför bakdäcket, min cykel hade nämligen ingen sådan. Det ingick en hållare som monterades på cykelramen, under min sits. Därefter satte jag på en metallskena som jag sedan satte cykelsitsen på. Sitsen i sig går att ställa in på olika sätt så att barnet sitter bekvämt, både när det kommer till sätet och även när det kommer till bältet. Det låter kanske avancerat men det går snabbt att sätta på cykelsitsen, snabbt att sätta barnet på sin säkra plats och lika snabbt kan jag cykla iväg till olika platser.

Thule cykelsits hade det jag behövde

Innan jag valde Thule cykelsits gjorde jag en lista med det som var viktigt för mig. Den ska kännas säker och stabil på cykeln, den ska vara enkel att använda så att vi snabbt kan cykla iväg och den ska kunna användas länge. Just den sista delen var viktig eftersom den senaste cykelsitsen snabbt blev för liten. Just denna cykelsits går att ställa in så att även lite större barn får plats. Thule cykelsits är designad för barn från nio månader upp till sex år, vilket ger mig flera års användning att se fram emot.

Gör en lista med det som är viktigt för dig

Du kan säkert själv komma på fler saker som är viktiga för dig och som behöver vara med på listan. Just min cykel har en cykelkorg fram där jag kan lägga min ryggsäck, påsar eller annat som jag vill ta med mig. Hade jag inte haft en korg så hade jag kanske behövt välja ett annat alternativ.